SINCE 1989

 

 

 

 

 

 

滿車計位顯示器 :

                 

 

功        能 :   在進入停車埸入口之前,設置入口滿車燈箱使顧客了解地下樓層停車空間。

規格尺寸 :    750*250*990 mm

LED 規格 :   高亮度LED 字高 : 100mm 三位數

材        質 :    SUS 304 電解

電        壓 :    110/220V

固定方式 :   立桿/掛壁

旋轉燈顏色紅色/黃色

mily: 新細明體">紅色/黃色

mily: 新細明體">紅色/黃色

mily: 新細明體">紅色/黃色

   壓克力貼反光貼紙

回上頁

  請將關於這個 Web 站台的問題或建議的郵件寄到 enhansys@enhansys.com.tw
  Copyright ©2004 元禾有限公司           上次修改日期: 2011年07月24日