SINCE 1989

 

 

 

 

 

 

紅外線偵測器

《雙軌相對式紅外線偵測器(埋入式)

 

  • 警戒距離:10公尺(雙光束)
  • )
  • 反應時間:10msec
  • 警報信號: 使用電源:DC11~20V
  • 消耗電流:40mA(DC12V)
  • 適用標準單聯預埋盒
  • 外型尺寸:70W x 120H x 31.5Dmm

回上頁

  請將關於這個 Web 站台的問題或建議的郵件寄到 enhansys@enhansys.com.tw
  Copyright ©2004 元禾有限公司           上次修改日期: 2011年07月24日